FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०८१/८२ को बजेट बक्तव्य ०८०/८१ 06/28/2024 - 10:14 PDF icon आ.व. २०८१-८२ को बजेट बक्तव्य .pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको आ.व. २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ०८०/८१ 06/27/2024 - 12:09 PDF icon लुङ्ग्री गाउँपालिकाको आ.व. २०८१-८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम.pdf
१५ औ गाउँसभाबाट संशोधित कार्यक्रम/योजना ०८०/८१ 04/11/2024 - 12:55 PDF icon १५ औ गाउँसभाबाट संशोधित कार्यक्रम-योजना.pdf
विनियोजन ऐन २०८० ०८०/८१ 07/16/2023 - 16:46 PDF icon विनियोजन ऐन 2080.pdf
आर्थिक ऐन २०८० ०८०/८१ 07/16/2023 - 16:41 PDF icon आर्थिक ऐन फाइनल.pdf
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्यक्रमगत बजेटको विवरण ०७९/८० 07/10/2023 - 15:32 PDF icon आर्थिक वर्ष २०८०८१ को कार्यक्रमगत बजेटको विवरण.pdf
आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को बजेट बक्तव्य ०७९/८० 06/25/2023 - 16:35 PDF icon बजेट बक्तव्य.pdf
आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को नीति तथा कार्यक्रम ०७९/८० 06/23/2023 - 14:40 PDF icon वार्षिक नीति कार्यक्रम फाइनल लुङ्ग्री.pdf
Sutra मा प्रविष्ट भएको आ.व.०७९/८० को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम ०७९/८० 01/05/2023 - 12:42 PDF icon आ.व.०७९_०८० को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमsutra.pdf
आ.व.०७९/८० को बार्षिक बजेट स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमहरु ०७८/७९ 06/30/2022 - 10:09 PDF icon lungri_budget_final_fy_079_80.pdf
आ.व.०७९/८० को बार्षिक नीति ०७८/७९ 06/29/2022 - 13:16 PDF icon २०७८_७९ को _बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम final.pdf
आ.व.०७९/८० को अनुमानित आय व्यय ०७८/७९ 06/28/2022 - 17:35 PDF icon आय व्यय ०७९_८०_Final.pdf
आ.व.०७९/८० को बजेट वक्तब्य ०७८/७९ 06/28/2022 - 17:34 PDF icon आ.व.०७९_८० को बजेट बक्तब्य.pdf
आ.व.०७८/७९ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम ०७८/७९ 09/27/2021 - 09:15 PDF icon lungri_budget_final_078_79.pdf
आ.व.०७८/७९ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ०७८/७९ 09/24/2021 - 14:33 PDF icon आ.व.०७८_७९ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम.pdf

Pages