FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Sutra मा प्रविष्ट भएको आ.व.०७९/८० को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम

७९-८० 01/05/2023 - 12:42 PDF icon आ.व.०७९_०८० को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमsutra.pdf

आ.व.०७९/८० को बार्षिक बजेट स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमहरु

०७८/७९ 06/30/2022 - 10:09 PDF icon lungri_budget_final_fy_079_80.pdf

आ.व.०७९/८० को बार्षिक नीति

०७८/७९ 06/29/2022 - 13:16 PDF icon २०७८_७९ को _बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम final.pdf

आ.व.०७९/८० को अनुमानित आय व्यय

०७८/७९ 06/28/2022 - 17:35 PDF icon आय व्यय ०७९_८०_Final.pdf

आ.व.०७९/८० को बजेट वक्तब्य

०७८/७९ 06/28/2022 - 17:34 PDF icon आ.व.०७९_८० को बजेट बक्तब्य.pdf

आ.व.०७८/७९ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

०७८/७९ 09/27/2021 - 09:15 PDF icon lungri_budget_final_078_79.pdf

आ.व.०७८/७९ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

०७८/७९ 09/24/2021 - 14:33 PDF icon आ.व.०७८_७९ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम.pdf

लुङ्ग्री गाउँपालिकाको आ.व.०७८/७९ को बजेट बक्तब्य

७७/७८ 07/07/2021 - 15:14 PDF icon लुङ्गरी गाउँपालिकाको आ.व.०७८_७९_को बजेट वक्तब्य.pdf

आ.व.०७७/७८ को बार्षिक नीति

७७/७८ 09/13/2020 - 13:40 PDF icon २०७७_७८ को _बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम.pdf

लुङग्री गाँउपालिका रोल्पाको आ.व ०७७/७८ को बजेट बक्तब्य

७७/७८ 09/04/2020 - 13:08 PDF icon लुङग्री गाँउपालिका रोल्पाको बजेट बक्तब्य.pdf

Pages