FAQs Complain Problems

समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सार्वजनिक सुनुवाई/ सार्वजनिक परिक्षण फाराम ०८०/८१ 05/09/2024 - 13:12 File सार्वजनिक सुनुवाई सार्वजनिक परिक्षण फारम.docx
भ्रमण आदेश, भ्रमण खर्च बिल र भ्रमण प्रतिवेदनको नमुना फारम ०८०/८१ 03/22/2024 - 12:41 PDF icon भ्रमण आदेश, भ्रमण खर्च बिल र भ्रमण प्रतिवेदन .pdf
लुङ्ग्री गाँउपालिकाको Citizen Report Card ०८०/८१ 03/14/2024 - 08:35 PDF icon लुङ्ग्री गाँउपालिकाको Citizen Report Card.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाईको लागि Exit Poll ०८०/८१ 03/14/2024 - 07:48 PDF icon लुङ्ग्री गाउँपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाईको लागि Exit Poll.pdf
खरिद आदेश ०८०/८१ 11/30/2023 - 15:14 PDF icon खरिद आदेश.pdf
मर्मत आवेदन तथा आदेश फाराम ०८०/८१ 11/30/2023 - 15:13 PDF icon मर्मत आवेदन तथा आदेश.pdf
माग फाराम ०८०/८१ 11/01/2023 - 11:28 PDF icon माग फाराम.pdf
कर्मचारी विदाको फाराम ०८०/८१ 11/01/2023 - 11:21 File बिदाको निवेदन.docx
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गर्ने नाबालक परिचय फाराम ०८०/८१ 11/01/2023 - 10:43 File नाबालक परिचय फाराम (जिल्ला प्रशासनमा पेश गर्ने).docx
निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मुल्याङकन फारम ०८०/८१ 08/02/2023 - 13:38 PDF icon निजामती कर्मचारीको का.स.मु फारम.pdf

Pages