FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मुल्याङकन फारम ०८०/८१ 08/02/2023 - 13:38 PDF icon निजामती कर्मचारीको का.स.मु फारम.pdf
सम्पत्ति विवरण फारम ०८०/८१ 07/24/2023 - 11:26 PDF icon संशोधित सम्पत्ति विवरण फारम.pdf
भ्रमण आदेश, भ्रमण खर्च बिल र भ्रमण प्रतिवेदनको नमुना फारम ०८०/८१ 07/21/2023 - 16:09 PDF icon भ्रमण आदेश, भ्रमण खर्च बिल र भ्रमण प्रतिवेदन.pdf
सूचना माग गर्ने निवेदनको ढाँचा ०७९/८० 07/21/2023 - 13:27 PDF icon सूचना माग गर्ने निवेदनको ढाँचा.pdf
एम्बुलेन्स संचालन आदेश ०७९/८० 07/10/2023 - 13:37 PDF icon एम्बुलेन्स संचालन आदेश.pdf
स्वास्थ्य अधिकृतस्तर र सहायकस्तरको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन फाराम ०७९/८० 07/10/2023 - 12:55 PDF icon स्वास्थ्य अधिकृतस्तर र सहायकस्तरको का.स.मु फाराम.pdf
डोजर सम्झौता ०७९/८० 07/10/2023 - 12:51 File डोजर सम्झौता.docx
लोकसेवाबाट स्थानिय तहमा सिफारिस भएका कर्चारीको लागि का.स.मु फारम ०७९/८० 07/10/2023 - 12:19 File कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन फारम नयाँ.docx
व्यवसाय दर्ता/नवीकरण निवेदन फाराम ०७९/८० 07/10/2023 - 12:12 File व्यवसाय दर्ता नवीकरण निवेदन फाराम.docx
विद्यालय अनुगमन फाराम ०७९/८० 07/10/2023 - 11:40 File विद्यालय अनुगमन फाराम.docx

Pages