FAQs Complain Problems

समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
खरिद आदेश ०८०/८१ 11/30/2023 - 15:14 PDF icon खरिद आदेश.pdf
मर्मत आवेदन तथा आदेश फाराम ०८०/८१ 11/30/2023 - 15:13 PDF icon मर्मत आवेदन तथा आदेश.pdf
माग फाराम ०८०/८१ 11/01/2023 - 11:28 PDF icon माग फाराम.pdf
कर्मचारी विदाको फाराम ०८०/८१ 11/01/2023 - 11:21 File बिदाको निवेदन.docx
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गर्ने नाबालक परिचय फाराम ०८०/८१ 11/01/2023 - 10:43 File नाबालक परिचय फाराम (जिल्ला प्रशासनमा पेश गर्ने).docx
निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मुल्याङकन फारम ०८०/८१ 08/02/2023 - 13:38 PDF icon निजामती कर्मचारीको का.स.मु फारम.pdf
सम्पत्ति विवरण फारम ०८०/८१ 07/24/2023 - 11:26 PDF icon संशोधित सम्पत्ति विवरण फारम.pdf
भ्रमण आदेश, भ्रमण खर्च बिल र भ्रमण प्रतिवेदनको नमुना फारम ०८०/८१ 07/21/2023 - 16:09 PDF icon भ्रमण आदेश, भ्रमण खर्च बिल र भ्रमण प्रतिवेदन.pdf
सूचना माग गर्ने निवेदनको ढाँचा ०७९/८० 07/21/2023 - 13:27 PDF icon सूचना माग गर्ने निवेदनको ढाँचा.pdf
एम्बुलेन्स संचालन आदेश ०७९/८० 07/10/2023 - 13:37 PDF icon एम्बुलेन्स संचालन आदेश.pdf

Pages