FAQs Complain Problems

समाचार

कार्यसम्पादन करार सम्झौता

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख बीचको कार्यसम्पादन करार सम्झौता ०८०/८१ 11/03/2023 - 13:09 PDF icon महिला तथा बालबालिका.pdf
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सूचना शाखा प्रमुख बीचको कार्यसम्पादन करार सम्झौता ०८०/८१ 11/03/2023 - 13:04 PDF icon सूचना प्रविधि शाखा.pdf
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कृषि शाखा प्रमुख बीचको कार्यसम्पादन करार सम्झौता ०८०/८१ 08/15/2023 - 08:43 PDF icon कृषि शाखा.pdf
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र शिक्षा शाखा प्रमुख बीचको कार्यसम्पादन करार सम्झौता ०८०/८१ 08/15/2023 - 08:30 PDF icon शिक्षा शाखा.pdf
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बीच भएको कार्यसम्पादन करार सम्झौता ०८०/८१ 08/15/2023 - 07:53 PDF icon स्वास्थ्य शाखा.pdf