FAQs Complain Problems

समाचार

गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
निर्णय नं. १६ (मिति २०८१।०१।११ गते) ०८०/८१ 04/24/2024 - 14:27 PDF icon निर्णय नं. १६ (मिति २०८१।०१।११ गते).pdf
निर्णय नं. १५ (मिति २०८०।१२।२९ गते) ०८०/८१ 04/24/2024 - 14:22 PDF icon निर्णय नं. १५ (मिति २०८०।१२।२९ गते).pdf
निर्णय नं. १४ (मिति २०८०।१२।२० गते) ०८०/८१ 04/07/2024 - 18:55 PDF icon निर्णय नं. १४ (मिति २०८०।१२।२० गते) .pdf
निर्णय नं. १३ (मिति २०८०।११।२४ गते) ०८०/८१ 03/14/2024 - 17:49 PDF icon निर्णय नं. १३ (मिति २०८०।११।२४ गते) .pdf
निर्णय नं. १२ (मिति २०८०।११।१६ गते) ०८०/८१ 02/29/2024 - 11:23 PDF icon निर्णय नं. १२ (मिति २०८०।११।१६ गते).pdf
बैठक नं. ११ (मिति २०८०।११।११ गते) ०८०/८१ 02/26/2024 - 16:49 PDF icon बैठक नं. ११ (मिति २०८०।११।११) गते.pdf
बैठक नं. १० (मिति २०८०।१०।२६ गते) ०८०/८१ 02/11/2024 - 16:53 PDF icon बैठक नं. १० (मिति २०८०।१०।२६) गते.pdf
बैठक नं. ९ (मिति २०८०।१०।०८ गते) ०८०/८१ 02/11/2024 - 12:23 PDF icon बैठक नं. ९ (मिति २०८०।१०।०८ गते).pdf
बैठक नं. ८ (मिति २०८०।०९।२२ गते) ०८०/८१ 01/19/2024 - 14:44 PDF icon बैठक नं. ८ (मिति २०८०।०९।२२ गते).pdf
बैठक नं. ७ (मिति २०८०।०९।२० गते) ०८०/८१ 01/19/2024 - 14:43 PDF icon बैठक नं. ७ (मिति २०८०।०९।२० गते).pdf
बैठक नं. ६ (मिति २०८०।०९।०३ गते) ०८०/८१ 01/05/2024 - 13:50 PDF icon बैठक नं. ६ (मिति २०८०।०९।०३ गते).pdf
बैठक नं. ५ ( मिति २०८०।०८।१२ गते) ०८०/८१ 01/03/2024 - 10:48 PDF icon बैठक नं. ५ ( मिति २०८०।०८।१२ गते).pdf
बैठक नं. ४ (मिति २०८०।०६।१६ गते) ०८०/८१ 10/19/2023 - 05:22 PDF icon बैठक नं. ४ (मिति २०८०।०६।१६ गते).pdf
बैठक नं. ३ (मिति २०८०।०६।०४ गते) ०८०/८१ 09/21/2023 - 18:14 PDF icon बैठक नं. ३ (मिति २०८०।०६।०४ गते).pdf
बैठक नं. २ (मिति २०८०।०५।२१ गते) ०८०/८१ 09/21/2023 - 18:12 PDF icon बैठक नं. २ (मिति २०८०।०५।२१ गते).pdf

Pages