FAQs Complain Problems

समाचार

लुङ्ग्री गाउँपालिका कार्यालय

Read More

तल्लो गुम्चाल

Read More

लुङ्ग्री गा.पा. किलाचौर

Read More

थाम शिव मन्दिर

Read More

वडाचौर विमानस्थल

Read More

एक पिलरे मन्दिर सिर्प

Read More

देउराली मन्दिर, पाङ

Read More

भालु गुफा, हार्जङ

Read More

बोक्से ढुङ्गा, ऐपे

Read More

मस्ता मन्दिर,नम्जा

Read More

तालपोखरी, जुतुङखोला

Read More

लुङ्ग्री परिचय

लुङ्ग्री गाउँ पालिकाको संक्षिप्त चिनारी :

      संघिय गणतन्त्र राज्य नेपालको लुम्बिनी  प्रदेश अन्तर्गत रोल्पा जिल्लाको १० वटा स्थानीय तह मध्येको लुङ्ग्री  गाउँपालिका  पनि एक हो | अति सौन्दर्य मनमोहक प्रसिद्ध लुङ्ग्री नदिको नामवाट नामाकरण गरिएको यस गाउँपालिकाको केन्द्र साबिकको वडाचौर गा.बि.स को किलाचौरमा रहेको छ | यस गाउँपालिका रोल्पा जिल्ला सदरमुकाम लिवाङ देखि ३५  कि.मि. उत्तर पूर्व तथा सुनिल स्मृति गाउँपालिकाको सुलिचौर बजार देखि ६ कि.मि.उत्तर पूर्वमा अवस्थित छ |  

लुङ्ग्री गाउँपालिकाको भिडियो डकुमेन्ट्री

गाउँपालिकाको फेसबुक पेज

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9857824436
उपाध्यक्ष
9746232603

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9857824566
लेखापाल
9857871308

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- पंजीकरण
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु ५००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि | सूचकको नागरिकताको प्रतिलिपि | दर्ता किताब भिडान गरिएको प्रतिलिपि |

सेवा प्रकारः- पंजीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिनभित्र नि:शुल्क त्यस पछि रु. २००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

सूचकले भरी पेश गरेको मृत्यु दर्ता अनुसूची फाराम ।

सूचकको ना.प्र.प.को सक्कल र प्रतिलिपि ।

मृतकको ना.प्र. पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि ।

गा.पा. बाहिरबाट आएको हकमा बसाइसराई दर्ता प्रमाणपत्र सक्कल र प्रतिलिपि ।

अस्पतालमा मृत्यु भएको भए मृत्यु प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।

सेवा प्रकारः- पंजीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिनभित्र नि:शुल्क त्यस पछि रु. २००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि ।

सम्बन्धित व्यक्तिले भरी पेश गरेको सम्बन्ध विच्छेद अनुसुची फाराम (पतिको सम्बन्धित वडामा दर्ता गर्ने पर्ने)।

सुचकको नागरिता प्रमाण पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि ।

सेवा प्रकारः- पंजीकरण
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिनभित्र नि:शुल्क त्यस पछि रु.२००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

बसाई सरी आएकाको / गएको  हकमा बसाई सराई दर्ता अनुसुची फाराम भरी पेश (बसाईसराई गर्नुपर्ने दर्ता प्रमाणपत्र सहित) ।

सुचकको ना.प्र.प.को सक्कल र प्रतिलिपि ।

मुलीको ना.प्र.पत्र ।

घर, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपी र सो नभएको हकमा बसाइ खुल्ने प्रमाण कागज ।

बसाईसराई गरी आएकाहरुको नागरिताको प्रतिलिपि/जन्म दर्ता प्रमाण पत्र ।

सेवा प्रकारः- पंजीकरण
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिनभित्र नि:शुल्क त्यस पछि रु. २००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

पति पत्नी दुवैले संयुक्त रुपमा सहिछाप गरेको विवाह दर्ता अनुसूची फाराम ।

पति पत्नी स्वयं अनिवार्य उपस्थिति हुनु पर्ने ।

पतिको नागरिकताको सक्कल र प्रतिलिपि अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने ।

पत्नीको विवाह हुनु अगावै नागरिता बनाएको भए अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने ।

पत्नीको नागरिकता प्रमाण पत्र नबनाएको भए जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि ।

पत्नीको पिता वा माइती तर्फको एकाघरको नागरिकता प्रतिलिपि ।

सेवा प्रकारः- पंजीकरण
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिनभित्र नि:शुल्क त्यस पछि रु. २००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

सूचकले भरी पेश गरेको जन्म दर्ता अनुसुची फाराम ।

सुचकको ना.प्र.प.को सक्कल र प्रतिलिपि ।

नवजात शिशुको बाबु र आमाकोना.प्र.पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि ।

नवजात शिशुको बाबु र आमाको विवाह दर्ता प्रमाण पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि ।

गा.पा. बाहिरबाट आएको व्यक्तिको हकमा बसाईसराई दर्ताको प्रमाणपत्र को प्रतिलिपि ।

अस्पतालमा जन्म भएको भएमा सो को प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।

जानकारी