FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पोषण सुधारका लागि आयआर्जन कार्यक्रम संचालन गर्न प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना। ०८०/८१ 02/18/2024 - 13:20 PDF icon पोषण सुधारका लागि आयआर्जन कार्यक्रम संचालन गर्न प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf
आ.ब.२०८१/०८२ का लागि न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुन निवेदन दिने सम्बन्धि सूचना ०८०/८१ 02/15/2024 - 12:37 PDF icon बेरोजगार-व्यक्तिको-सूचीमा-सूचीकृत-हुन-निवेदन-दर्ता-गर्ने-सम्बन्धी-सूचना.pdf
सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना। ०८०/८१ 02/11/2024 - 13:02 PDF icon सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना.pdf
Aipe Manekot Moter Bato ०८०/८१ 02/09/2024 - 08:51 PDF icon Aipe Manekot Moter Bato.pdf
प्रतिभा डवली कार्यक्रममा नविन सोच/ईनोभेटिभ आइडिया पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ०८०/८१ 02/01/2024 - 12:21 PDF icon प्रतिभा डवली कार्यक्रममा नविन सोच-ईनोभेटिभ आइडिया पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf
अटो तथा ई-रिक्सा दर्ता हुने सम्बन्धी सूचाना। ०८०/८१ 01/31/2024 - 11:45 PDF icon अटो तथा ई-रिक्सा दर्ता हुने सम्बन्धी सूचाना.pdf
सडक अवरुध हुने सम्बन्धी सूचना ०८०/८१ 01/31/2024 - 11:20 PDF icon सडक अवरुध हुने सम्बन्धी सूचना.pdf
युवा उद्यमी व्यवसाय प्रवर्धनका लागी आवेदन माग सम्बन्धी सूचना। ०८०/८१ 01/29/2024 - 11:00 PDF icon युवा उद्यमी व्यवसाय प्रवर्धनका लागी आवेदन माग सम्बन्धी सूचना.pdf
स्थानीय तह संस्थगन क्षमता स्व-मूल्याङ्कन (LISA) को नतिजा प्रकासन सम्बन्धमा। ०८०/८१ 01/23/2024 - 17:37 PDF icon स्थानीय तह संस्थगन क्षमता स्व-मूल्यङ्कन (LISA) को नतिजा प्रकासन सम्बन्धमा.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता (बालपोषण मात्र) वितरण सम्बन्धमा ०८०/८१ 01/21/2024 - 11:37 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा.pdf
बेरोजगार व्यक्तिको सूची ०८०/८१ 01/01/2024 - 14:43 PDF icon बेरोगार व्यक्तिको सूची.pdf
IEE प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको सूचना। ०८०/८१ 12/29/2023 - 16:28 PDF icon IEE प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम.pdf
मेलमिलाप सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना। ०८०/८१ 12/15/2023 - 20:45 PDF icon मेलमिलाप सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना.pdf
शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना। ०८०/८१ 12/14/2023 - 14:53 PDF icon शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना.pdf
शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ०८०/८१ 12/08/2023 - 13:40 PDF icon शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना.pdf

Pages