FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लुङ्ग्री गा.पा.को रोजगार रणनीति निर्माणको लागि सर्वेक्षण फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना। ०८०/८१ 06/23/2024 - 15:51 PDF icon रोजगारदाता र सरोकारवाला भर्ने सर्वेक्षण फाराम .pdf
खानेपानी मुहान दर्ता को लागि दावि विरोध सम्बन्धी सूचना। ०८०/८१ 06/19/2024 - 16:52 PDF icon रिघिम क्वालीगाउँ लौवाङ लिफ्ट खानेपानी योजनाको मुहान दर्ता सम्बन्धी सूचना.pdf
सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना। ०८०/८१ 06/13/2024 - 19:28 PDF icon सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना.pdf
लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ०८०/८१ 06/12/2024 - 16:24 PDF icon लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना.pdf
श्रमाधान रोजगार मेलामा सहभागी हुने बारे सूचना। ०८०/८१ 06/04/2024 - 17:12 PDF icon श्रमाधान रोजगार मेलामा सहभागी हुने बारे सूचना.pdf
सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदको लिखित प्रयोगात्मक र अन्तर्वाता सम्बन्धी सुचना। ०८०/८१ 06/04/2024 - 15:52 PDF icon सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदको लिखित प्रयोगात्मक र अन्तर्वाता सम्बन्धी सुचना.pdf
आ.व. २०८१-०८२ को वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटको लागि राय सुझाव संकलन सम्बन्धी सूचना ०८०/८१ 05/31/2024 - 14:07 PDF icon आ.व. २०८१-०८२ को वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटको लागि राय सुझाव संकलन सम्बन्धी सूचना.pdf
मौरी प्रवर्दन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना। ०८०/८१ 05/30/2024 - 04:43 PDF icon सूचना.pdf
सेवा करारमा सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना ०८०/८१ 05/20/2024 - 07:49 PDF icon सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf
निजी तथा सार्वजनिक जग्गामा रहेको निर्माणमुखी ढुङ्गा (स्लेट) उत्खनन् तथा मानव बेचबिखनका लागि दर्ता हुन आउने सम्बन्धी सूचना ०८०/८१ 05/16/2024 - 17:30 PDF icon स्लेट ढुङ्गा उत्खनन् तथा मानव बेचबिखनका लागि दर्ता हुन आउने सम्बन्धी सूचना.pdf
Letter of Intent ०८०/८१ 04/26/2024 - 16:09 PDF icon Letter of Intent.pdf
आर्थिक सहायता संकलन सम्बन्धी सूचना। ०८०/८१ 04/25/2024 - 11:40 PDF icon आर्थिक सहायता संकलन सम्बन्धी सूचना .pdf
आधारभूत तह(कक्षा-८) उत्तीण पूरक परिक्षाको नतिजा प्रकाशन ०८०/८१ 04/22/2024 - 12:16 PDF icon आधारभूत तह(कक्षा-८) उत्तीण पूरक परिक्षाको नतिजा प्रकाशन.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको तेस्रोअध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिता सञ्‍चालन हुने सम्बन्धी सूचना। ०८०/८१ 04/12/2024 - 18:58 PDF icon तेस्रोअध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिता.pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह मनाउने सम्बन्धी सूचना । ०८०/८१ 04/12/2024 - 17:37 PDF icon व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह मनाउने सम्बन्धी सूचना.pdf

Pages