FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को बजेट बक्तव्य ०७९/८० 06/25/2023 - 16:35 PDF icon बजेट बक्तव्य.pdf
आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को नीति तथा कार्यक्रम ०७९/८० 06/23/2023 - 14:40 PDF icon वार्षिक नीति कार्यक्रम फाइनल लुङ्ग्री.pdf
सूचना प्रविधि अधिकृतको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ०७९/८० 06/21/2023 - 17:32
सूचना प्रविधि अधिकृतको संक्षिप्त सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । ०७९/८० 06/18/2023 - 17:40 PDF icon CamScanner 06-18-2023 17.36_1.pdf
गाउँसभाको बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा ०७९/८० 06/18/2023 - 12:26 PDF icon letter (2).pdf
सूचना प्रविधि अधिकृत पदको छनौट परीक्षा मिति तोकिएको सूचना ०७९/८० 06/16/2023 - 12:46 PDF icon FB_IMG_1686898730605.pdf
सूचना प्रविधि अधिकृत(IT Officer) को पाठ्यक्रम तथा परीक्षा योजना ०७९/८० 06/16/2023 - 12:33 PDF icon syllabus .pdf
भुक्तानीका लागि पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ०७९/८० 06/15/2023 - 16:01 PDF icon CamScanner 06-15-2023 15.42_1.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको सार्वजनिक सुनुवाइ सम्बन्धी सूचना ०७९/८० 06/11/2023 - 11:30 PDF icon CamScanner 06-11-2023 14.53_1.pdf
करार कर्मचारी दरखास्त फारम ०७९/८० 06/08/2023 - 16:52 PDF icon करार कर्मचारी फारम_20230608_0001.pdf
सेवा करारमा सूचना प्रविधि अधिकृत पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना ०७९/८० 06/08/2023 - 14:39 PDF icon CamScanner 06-08-2023 14.34_1.pdf
एम.आई.एस.अपरेटर पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ०७९/८० 05/26/2023 - 15:06 PDF icon MIS operator final result.pdf
संक्षिप्त सूचि प्रकाशन तथा परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना ०७९/८० 05/09/2023 - 15:15 PDF icon संक्षिप्त सूचि तथा परिक्षा मिति.pdf
संक्षिप्त वातावारणीय अध्ययन प्रतिवेदनको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ०७९/८० 05/09/2023 - 11:01 PDF icon iee_lungri6_sucana.pdf
स्थानीय अनुदान शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ०७९/८० 05/07/2023 - 11:20 PDF icon स्थानीय अनुदान सूचना.pdf

Pages