FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आधारभूत तह(कक्षा-८) उत्तीण पूरक परिक्षाको नतिजा प्रकाशन ०८०/८१ 04/22/2024 - 12:16 PDF icon आधारभूत तह(कक्षा-८) उत्तीण पूरक परिक्षाको नतिजा प्रकाशन.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको तेस्रोअध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिता सञ्‍चालन हुने सम्बन्धी सूचना। ०८०/८१ 04/12/2024 - 18:58 PDF icon तेस्रोअध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिता.pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह मनाउने सम्बन्धी सूचना । ०८०/८१ 04/12/2024 - 17:37 PDF icon व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह मनाउने सम्बन्धी सूचना.pdf
१५ औ गाउँसभाबाट संशोधित कार्यक्रम/योजना ०८०/८१ 04/11/2024 - 12:55 PDF icon १५ औ गाउँसभाबाट संशोधित कार्यक्रम-योजना.pdf
उत्कृष्ट व्यवसायीक पशुपालक कृषकहरुकालाई प्रोत्साहन स्वरुप सम्मान गर्ने सम्बन्धी सूचना । ०८०/८१ 04/09/2024 - 13:10 PDF icon उत्कृष्ट व्यवसायीक पशुपालक कृषकहरुकालाई सम्मान गर्ने सम्बन्धी सूचना .pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको दोस्रो अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिता संचालन हुने सम्बन्धी सूचना। ०८०/८१ 04/07/2024 - 18:58 PDF icon लुङ्ग्री गाउँपालिकाको दोस्रो अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिता संचालन हुने सम्बन्धी सूचना.pdf
Track opening of namja ratamata Gambheri jutungkhola hudai sunilsmirti jodne motor bato ०८०/८१ 04/04/2024 - 18:59 PDF icon Track opening of namja ratamata Gambheri jutungkhola hudai sunilsmirti jodne motor bato.pdf
करार सेवामा कार्यालय सहयोगी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ०८०/८१ 04/03/2024 - 20:05 PDF icon करार सेवामा कार्यालय सहयोगी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना.pdf
आधारभूत तह(कक्षा ८) उत्तीर्ण परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा। ०८०/८१ 04/03/2024 - 16:21 PDF icon आधारभूत तह(कक्षा ८) उत्तीर्ण परीक्षाको नतिजा.pdf
समूह दर्ता सम्बन्धी सूचना ०८०/८१ 04/02/2024 - 09:09 PDF icon समूह दर्ता सम्बन्धी सूचना.pdf
मौरी प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना। ०८०/८१ 03/21/2024 - 14:48 PDF icon मौरी प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना.pdf
उत्कृष्ट व्यवसायीक पशुपालक कृषकलाई सम्मान गर्ने सम्बन्धी सूचना ०८०/८१ 03/18/2024 - 14:17 PDF icon उत्कृष्ट व्यवसायीक पशुपालक कृषकलाई सम्मान गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf
सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी सूचना । ०८०/८१ 03/17/2024 - 13:26 PDF icon सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी सूचना.pdf
क्याटलग/ ब्रोसर सपिङ्ग विधिबाट मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धी सूचना। ०८०/८१ 03/17/2024 - 03:47 PDF icon क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट मोटरसाइकल खरिद.pdf
क्याटलग/ ब्रोसर सपिङ्ग विधिबाट मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धी सूचना। ०८०/८१ 03/17/2024 - 02:45 PDF icon क्याटलग सपिङ्ग.pdf

Pages