FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
हुरेक द्वारा दर्ता भएका कृषक समुहलाई ७५% अनुदानमा बेसारको विउ वितरण सम्बन्धी सूचना। ०८०/८१ 03/04/2024 - 13:02 PDF icon ७५% अनुदानमा बेसारको विउ वितरण सम्बन्धी सूचना.pdf
सुन्तला बगैँचा व्यवस्थापनका लागि स्किचर, आरी, निलोतुथो, कप्परअक्सिक्लोराइड र चुना वितरण सम्बन्धी सूचना । ०८०/८१ 03/04/2024 - 12:54 PDF icon सुन्तला बगैँचा व्यवस्थापनका लागि सामाग्री वितरण सम्बन्धी सूचना.pdf
क्याटलग/ ब्रोसर सपिङ्ग विधिबाट मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धी सूचना। ०८०/८१ 03/03/2024 - 16:09 PDF icon क्याटलग ब्रोसर सपिङ्ग विधिबाट मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धी सूचना.pdf
मदिरा उत्पादन, बिक्रि तथा वितरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना। ०८०/८१ 02/22/2024 - 16:09 PDF icon मदिरा उत्पादन, बिक्रि तथा वितरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना.pdf
मनोसामाजिक विमर्शकर्ता सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना। ०८०/८१ 02/22/2024 - 10:44 PDF icon मनोसामाजिक विमर्शकर्ता सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना.pdf
पोषण सुधारका लागि आयआर्जन कार्यक्रम संचालन गर्न प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना। ०८०/८१ 02/18/2024 - 13:20 PDF icon पोषण सुधारका लागि आयआर्जन कार्यक्रम संचालन गर्न प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf
आ.ब.२०८१/०८२ का लागि न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुन निवेदन दिने सम्बन्धि सूचना ०८०/८१ 02/15/2024 - 12:37 PDF icon बेरोजगार-व्यक्तिको-सूचीमा-सूचीकृत-हुन-निवेदन-दर्ता-गर्ने-सम्बन्धी-सूचना.pdf
सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना। ०८०/८१ 02/11/2024 - 13:02 PDF icon सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना.pdf
Aipe Manekot Moter Bato ०८०/८१ 02/09/2024 - 08:51 PDF icon Aipe Manekot Moter Bato.pdf
प्रतिभा डवली कार्यक्रममा नविन सोच/ईनोभेटिभ आइडिया पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ०८०/८१ 02/01/2024 - 12:21 PDF icon प्रतिभा डवली कार्यक्रममा नविन सोच-ईनोभेटिभ आइडिया पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf
अटो तथा ई-रिक्सा दर्ता हुने सम्बन्धी सूचाना। ०८०/८१ 01/31/2024 - 11:45 PDF icon अटो तथा ई-रिक्सा दर्ता हुने सम्बन्धी सूचाना.pdf
सडक अवरुध हुने सम्बन्धी सूचना ०८०/८१ 01/31/2024 - 11:20 PDF icon सडक अवरुध हुने सम्बन्धी सूचना.pdf
युवा उद्यमी व्यवसाय प्रवर्धनका लागी आवेदन माग सम्बन्धी सूचना। ०८०/८१ 01/29/2024 - 11:00 PDF icon युवा उद्यमी व्यवसाय प्रवर्धनका लागी आवेदन माग सम्बन्धी सूचना.pdf
स्थानीय तह संस्थगन क्षमता स्व-मूल्याङ्कन (LISA) को नतिजा प्रकासन सम्बन्धमा। ०८०/८१ 01/23/2024 - 17:37 PDF icon स्थानीय तह संस्थगन क्षमता स्व-मूल्यङ्कन (LISA) को नतिजा प्रकासन सम्बन्धमा.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता (बालपोषण मात्र) वितरण सम्बन्धमा ०८०/८१ 01/21/2024 - 11:37 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा.pdf

Pages