FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बेरोजगार व्यक्तिको सूची ०८०/८१ 01/01/2024 - 14:43 PDF icon बेरोगार व्यक्तिको सूची.pdf
IEE प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको सूचना। ०८०/८१ 12/29/2023 - 16:28 PDF icon IEE प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम.pdf
मेलमिलाप सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना। ०८०/८१ 12/15/2023 - 20:45 PDF icon मेलमिलाप सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना.pdf
शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना। ०८०/८१ 12/14/2023 - 14:53 PDF icon शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना.pdf
शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ०८०/८१ 12/08/2023 - 13:40 PDF icon शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना.pdf
कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ०८०/८१ 12/05/2023 - 10:16 PDF icon कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना.pdf
कृषि ज्ञान केन्द्र रोल्पाको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ०८०/८१ 11/03/2023 - 12:36 PDF icon प्रस्ताव आव्हानको सूचना.pdf
सम्वाद छात्रवृति २०२३ को नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना। ०८०/८१ 11/02/2023 - 13:25 PDF icon सम्वाद छात्रवृति २०२३ को नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना.pdf
सिभिल इन्जिनियरको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ०८०/८१ 10/13/2023 - 06:57 PDF icon सिभिल इन्जिनियरको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना.pdf
लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना। ०८०/८१ 10/13/2023 - 06:51 PDF icon लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना.pdf
शैक्षिक संस्थाहरुको अन्तिम लेखापरिक्षणका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना। ०८०/८१ 10/05/2023 - 13:44 PDF icon शैक्षिक संस्थाहरुको अन्तिम लेखापरिक्षण.pdf
सिभिल इन्जिनियर पदको परिक्षा संचालन एवम् संक्षिप्त सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना। ०८०/८१ 10/04/2023 - 15:39 PDF icon संक्षिप्त सूची प्रकाशन.pdf
करार कर्मचारी दरखास्त फाराम ०८०/८१ 09/25/2023 - 01:01 PDF icon करार कर्मचारी फाराम.pdf
सिभिल ईञ्जिनियर(अधिकृतस्तर छैठौ)को पाठ्यक्रम ०८०/८१ 09/21/2023 - 18:22 PDF icon सिभिल ईञ्‍जिनियर(अधिकृस्तर छैठौ) पाठ्यक्रम.pdf
सेवा करारमा सिभिल ईञ्जिनियर पदपुर्ती सम्बन्धी सूचना। ०८०/८१ 09/21/2023 - 18:08 PDF icon सिभिल ईञ्जिनियर(अधिकृस्तर छैठौ) सूचना.pdf

Pages