FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय तह संस्थागत स्वमूल्यांकनको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ०७९/८० 01/24/2023 - 13:34 PDF icon Lisa Final Result.pdf, PDF icon माघ ६ कार्यपालिका निर्णय २०७९ _20230120_0001.pdf
सहजकर्ता (गणक) आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ०७९/८० 01/23/2023 - 16:32 PDF icon सहजकर्ता (गणक) आवश्यकता सम्बन्धी सूचना.pdf
करार सेवा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ०७९/८० 01/23/2023 - 16:15 PDF icon करार सेवा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना _20230123_0001.pdf, PDF icon करार सेवा दरखास्त फारम.pdf, PDF icon सवारी चालक पाठयक्रम.pdf, PDF icon कार्यालय सहयोगी पाठयक्रम.pdf
गाउँसभाको अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना ०७९/८० 01/20/2023 - 16:15 PDF icon गाउँसभा सम्बन्धमा.pdf
बाख्रा पकेट विकास कार्यक्रम प्रस्तावना आह्वान सम्बन्धी सूचना ०७९/८० 01/20/2023 - 12:56 PDF icon बाख्रा पकेट विकास कार्यक्रम.pdf
पोषण सुधारको लागि आयमुलक कार्यक्रम संचालन गर्ने प्रस्ताब पेश सम्बन्धी सूचना ०७९/८० 01/08/2023 - 13:11 PDF icon IMGपोषण सुधारको लागि आयमूलक कार्यक्रम संचालन _20230108_0001.pdf
राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताब आह्वान सम्बन्धि सूचना ०७९/८० 01/08/2023 - 13:10 PDF icon राष्ट्रपति महिला उत्थान _20230108_0001.pdf
Sutra मा प्रविष्ट भएको आ.व.०७९/८० को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम ०७९/८० 01/05/2023 - 12:42 PDF icon आ.व.०७९_०८० को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमsutra.pdf
बाख्रा पकेट विकास कार्यक्रम प्रस्तावना आह्वान सम्बन्धी सूचना ०७९/८० 01/04/2023 - 15:36 PDF icon बाख्रा पकेट विकास कार्यक्रम _20230104_0001.pdf
Invitation For E-Bids ०७९/८० 12/28/2022 - 14:21 PDF icon Invitations for E-Bids.pdf
पुनःएकीकरण कार्यक्रमका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरुले निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ०७९/८० 12/20/2022 - 15:33 PDF icon सुचना १.pdf
पोषण सुधारको लागि आयमुलक कार्यक्रम संचालन गर्ने प्रस्ताब पेश सम्बन्धी सूचना ०७९/८० 12/19/2022 - 11:33 PDF icon पोषण सुधार _20221219_0001.pdf
राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताब आह्वान सम्बन्धि सूचना ०७९/८० 12/19/2022 - 11:24 PDF icon राष्ट्रपति महिला उत्थान जोबिकोपार्जन.pdf, PDF icon जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम संचालन मापदण्ड.pdf
छनौट परिक्षाको मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना ०७९/८० 12/15/2022 - 16:29 PDF icon छनौट परिक्षाको मिति तोकिएको सुचना.pdf, PDF icon syllabus of Medical Officer.pdf
संवाद छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने सम्बन्धी सूचना ०७९/८० 12/15/2022 - 15:29 PDF icon सम्बाद छात्रवृत्ति प्रदान सूचना.pdf

Pages