FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
Invitation For E-bids ०७८/७९ 03/02/2022 - 11:54 PDF icon invitation for e-bids jyoti aa.bi_..pdf
स्थानीय तह संस्थागत स्वमूल्यांकनको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ०७८/७९ 02/24/2022 - 13:43 PDF icon lungri_Lisa_077/78_
स्वतः प्रकाशन २०७८ पौष मसान्त सम्म ०७८/७९ 02/03/2022 - 12:44 PDF icon स्वतः प्रकाशन पौष मसान्त सम्म .pdf
आलु बालीको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र सम्बन्धि सूचना ०७८/७९ 02/01/2022 - 11:34 PDF icon आलु बालि पकेट विकास कार्यक्रम.pdf
पुनः प्रस्ताब आह्वानको सूचना ०७८/७९ 01/30/2022 - 15:38 PDF icon पुनः प्रस्ताब आव्हानको सूचना _20220130_0001.pdf
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ०७८/७९ 01/25/2022 - 13:57 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना.pdf
Procurement of CGI sheet (Invitation for E-bids) ०७८/७९ 01/23/2022 - 12:53 PDF icon Procurement of CGI sheet.pdf
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ०७८/७९ 01/07/2022 - 12:19 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने.pdf
झो.पु.को स्टिल पाट्स फेब्रिकेशन सम्बन्धि सूचना ०७८/७९ 01/04/2022 - 11:18 PDF icon झो.पु.स्टिल पाट्स सम्बन्धि सूचना.pdf
करार सेवामा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना ०७८/७९ 12/27/2021 - 14:38 PDF icon करार कर्मचारी आवश्यक सम्बन्धि सूचना.pdf
Invitation For E-Bids (सामाजिक मा.बि.भवन निर्माण, ऐपे यूवाबर्ष आ.बि.भवन थप निर्माण) ०७८/७९ 12/01/2021 - 12:41 PDF icon E-Bids (samajik maa.bi_. and aepe aa.bi_.bhwan)_20211201_0001.pdf
Invitation For bids (बोज्याङ्ग खोला नम्जा लिफ्ट खानेपानी) ०७८/७९ 11/26/2021 - 15:00 PDF icon invitation for bids bojyangkhola namja lift.pdf
झोलुङ्गे पुल सम्बन्धि सूचना ०७८/७९ 11/23/2021 - 14:22 PDF icon झो.पु.सम्बन्धि सूचना.pdf
स्थानीय बिदा सम्बन्धि सूचना ०७८/७९ 11/17/2021 - 12:02 PDF icon स्थानीय बिदा सम्बन्धि सूचना.pdf
Invitation For Bid ०७८/७९ 11/01/2021 - 10:41 PDF icon invitation for bid.pdf

Pages