FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धमा ७७/७८ 10/15/2020 - 11:58 PDF icon बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस बारे.pdf
घटना दर्ता डिजिटाइजेसन कार्य गर्नको लागि सेवा खरिद सम्बन्धि सूचना ७७/७८ 10/15/2020 - 11:14 PDF icon सहायक कम्प्युटर अपरेटर सूचना.pdf, PDF icon TOR.pdf
स्वास्थ्य सेवामा करार कर्मचारीको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ७७/७८ 10/08/2020 - 22:28 PDF icon नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना.pdf
स्वास्थ्य करार कर्मचारी अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना ७७/७८ 10/01/2020 - 14:36 PDF icon स्वास्थ्य करार कर्मचारी अन्तरवार्ता सुचना.pdf
आ.व.०७७/७८ को बार्षिक नीति ७७/७८ 09/13/2020 - 13:40 PDF icon २०७७_७८ को _बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम.pdf
लुङग्री गाँउपालिका रोल्पाको आ.व ०७७/७८ को बजेट बक्तब्य ७७/७८ 09/04/2020 - 13:08 PDF icon लुङग्री गाँउपालिका रोल्पाको बजेट बक्तब्य.pdf
आ.व.०७७/७८ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम ७७/७८ 09/03/2020 - 13:38 PDF icon Lungri_budget_077_78_final.pdf
स्वतः प्रकाशन ७७/७८ 08/18/2020 - 10:45 PDF icon स्वतःप्रकाशन१.pdf, PDF icon स्वतःप्रकाशन२.pdf, PDF icon स्वतःप्रकाशन३.pdf, PDF icon स्वतःप्रकाशन४.pdf, PDF icon स्वतःप्रकाशन५.pdf, PDF icon स्वतःप्रकाशन६.pdf, PDF icon स्वतःप्रकाशन७.pdf
प्राबिधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना ७७/७८ 08/02/2020 - 10:41 PDF icon सुचना.pdf, PDF icon आबेदन फारम.pdf
सूचिदर्ता गराउने सम्बन्धि सूचना ७७/७८ 07/30/2020 - 15:22 PDF icon सूचिदर्ता सम्बन्धि सूचना.pdf
सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नबिकरण सम्बन्धि सुचना ७६/७७ 07/13/2020 - 12:50 PDF icon sasu sucana.pdf
प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धमा ७६/७७ 07/06/2020 - 14:23 PDF icon प्रस्ताब पेश गर्ने बारे.pdf
कोभिड बिशेष कृषि कार्यक्रमको भुक्तानी लिने सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 06/30/2020 - 11:37 PDF icon covid_कृषि सुचना १.pdf, PDF icon covid_कृषि सुचना १.१.pdf, PDF icon covid_कृषि सुचना १.२.pdf
सेनेटरी प्याड खरिद सम्बन्धि दोश्रो पटक प्रकाशित शिलबन्दी दरभाउ आह्वानको सूचना ७६/७७ 06/24/2020 - 10:41 PDF icon senetary pad notice.pdf, PDF icon SENETARY PAD SPECIFICATION.pdf
सेनेटरी प्याड खरिद स्पेसिफिकेशन ७६/७७ 06/16/2020 - 10:26 PDF icon SENETARY PAD SPECIFICATION.pdf

Pages