FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
साना सिंचाई मर्मत सम्भार सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 06/01/2020 - 16:32 PDF icon साना सिंचाई सम्बन्धि सूचना.pdf
भकारो सुधार कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 06/01/2020 - 16:31 PDF icon भकारो सुधार.pdf
शिक्षा कार्यक्रम कार्यन्वयन सम्बन्धमा ७६/७७ 05/22/2020 - 14:48 PDF icon कार्यक्रम कार्यन्वयन.pdf
शिक्षा कार्यक्रम कार्यन्वयन सम्बन्धमा ७६/७७ 05/22/2020 - 14:48 PDF icon कार्यक्रम कार्यन्वयन.pdf
कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन ७६/७७ 05/10/2020 - 14:50 PDF icon Result_class_8.pdf
कोभिड-१९ बारे जानकारी ७६/७७ 05/03/2020 - 13:35
सहयोगको लागि अनुरोध ७६/७७ 04/21/2020 - 13:10 PDF icon sahayog.pdf
स्थानीय परामर्श समितिको सूचना ७६/७७ 04/17/2020 - 12:40 PDF icon परामर्श समिति सुचना.pdf
आ.व.२०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धि सुझाब ७६/७७ 04/14/2020 - 11:22 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम सुचना.pdf
प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 03/18/2020 - 11:25 PDF icon प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धि.pdf
लेखा परिक्षणको नामावली प्रकाशन तथा सिफारिस सम्बन्धमा ७६/७७ 03/16/2020 - 12:04 PDF icon लेखा परिक्षणको नामावली प्रकाशन pdf.pdf
सामाजिक सुरक्षा बिशेष वचत खाता खोल्ने सम्बन्धमा सूचना ७६/७७ 02/16/2020 - 16:24 PDF icon बचत खाता खोल्ने सम्बन्धमा१.pdf
करार कर्मचारी आवश्यक सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 02/13/2020 - 14:05 PDF icon स्वास्थ्य कर्मचारी आवस्यक सम्बन्धि.pdf, PDF icon फारम
सुचना सुचना सुचना ७६/७७ 12/15/2019 - 12:53 PDF icon सुचना.PDF
फिल्ड सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन ७६/७७ 11/14/2019 - 08:01 PDF icon Field Assistant.PDF

Pages