FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
Invitation For Bids ७७/७८ 01/11/2021 - 13:21 PDF icon SALDADA KHA.PA_..pdf
जस्तापाता खरिद सम्बन्धि सूचना ७७/७८ 01/11/2021 - 13:20 PDF icon जस्तापाता खरिद.pdf
कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना ७७/७८ 12/29/2020 - 13:34 PDF icon सुचना १४ _20201229_0001.pdf
बिषय बिशेषज्ञको सूची प्रकाशन सम्बन्धमा ७७/७८ 12/21/2020 - 16:05 PDF icon sucana01_20201221_0001.pdf
उद्यम विकास सहजकर्ता पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ७७/७८ 12/04/2020 - 14:40 PDF icon final result sucana_20201204_0001.pdf
प्राबिधिक तथा आर्थिक प्रस्ताब आव्हानको सूचना ७७/७८ 12/04/2020 - 13:50 PDF icon प्राबिधिक आर्थिक प्रस्ताब सम्बन्धि सूचना _20201204_0001.pdf, PDF icon RFP ,ToR Document_Final_Periodic plan.pdf
झो.पु.को स्टिल पार्ट्स फेब्रिकेशन सम्बन्धि सूचना ७७/७८ 12/03/2020 - 14:14 PDF icon jho.pu_._20201203_0001.pdf
कोभिड-१९ अस्थायी अस्पतालका लागि कर्मचारी करार नियुक्ति नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ७७/७८ 12/02/2020 - 17:36 PDF icon सूचना.pdf
कोभिड-१९ अस्पतालका लागि कर्मचारी करार नियुक्तिको लागि परेका आवेदकहरुको संक्षिप्त सूची प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ७७/७८ 11/27/2020 - 14:51 PDF icon कोभिड-१९ अस्पताल.pdf
उद्यम विकास सहजकर्ता पदका संक्षिप्त सूची प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ७७/७८ 11/27/2020 - 14:27 PDF icon संक्षिप्त सूचि सुचना _20201127_0001.pdf
Invitation For Bid ७७/७८ 11/25/2020 - 12:21 PDF icon Invitation for Bid.pdf
सहायक कम्प्युटर अपरेटर नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ७७/७८ 11/24/2020 - 20:30 PDF icon सूचना.pdf
उद्यम विकास सहजकर्ताको लागी दरखास्त आह्वान सम्बन्धि सूचना ७७/७८ 11/11/2020 - 15:43 PDF icon दरखास्त सम्बन्धि सूचना.pdf
स्वतः प्रकाशन ७७/७८ 11/08/2020 - 13:22 PDF icon स्वत प्रकाशन.pdf
सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको संक्षिप्त सूचि प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ७७/७८ 10/21/2020 - 15:31 PDF icon सूचना.pdf

Pages