FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको स्वीकृत दररेट २०७८ ०७८/७९ 10/26/2021 - 10:58 PDF icon lungri_darrate_078.pdf
बिद्यालय स्तरीय अन्तिम परिक्षा ( कक्षा १-९) को बिद्यार्थी मूल्यांकन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 06/07/2021 - 10:50 PDF icon प्रमाणीकरण कार्यविधि _20210607_0001.pdf
आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 07/27/2020 - 12:48 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको जलश्रोत उपयोग नियमावली २०७६ ७६/७७ 08/28/2019 - 13:51 PDF icon लुङ्ग्री जलश्रोत उपयोग नियमावली ०७६.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ ७६/७७ 08/28/2019 - 13:32 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६.pdf
विपद व्यवस्थापन कोष (संचालन) कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 08/28/2019 - 13:30 PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६.pdf
लुङ्ग्री गाउन्पालिकामा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको बिधेयक ,२०७६ ७६/७७ 08/28/2019 - 13:27 PDF icon लुङ्ग्री गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि ,२०७६ ७६/७७ 08/28/2019 - 13:23 PDF icon अपाङ्गता परिचय-पत्र वितरण सम्वन्धी कार्यविधि २०७६.pdf
आ.व.२०७६/०७७ को आर्थिक ऐन ७६/७७ 08/28/2019 - 12:42 PDF icon आर्थिक_ऐन_२०७६.pdf
बजार अनुगमन निर्देशिका ७४/७५ 12/05/2018 - 13:06 PDF icon 4- स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना correction.pdf

Pages