FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादनस्तर मूल्याङ्कन मापदण्ड, २०७८ ०८०/८१ 07/05/2024 - 22:25 PDF icon करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादनस्तर मूल्याङ्कन मापदण्ड, २०७८.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको नगर प्रहरी पदपूर्ति तथा परिचालन कार्यविधि, २०८० ०८०/८१ 06/23/2024 - 19:39 PDF icon लुङ्ग्री गाउँपालिकाको नगर प्रहरी पदपूर्ति तथा परिचालन कार्यविधि, २०८०.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई स्थापना, संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ०८०/८१ 06/23/2024 - 19:35 PDF icon सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई स्थापना, संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिको विधान, २०८१(नमुना) ०८०/८१ 06/23/2024 - 16:40 PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिको विधान, २०८१.pdf
लुङरी प्रज्ञा प्रतिष्ठान (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि,२०८१ ०८०/८१ 06/23/2024 - 16:25 PDF icon लुङरी_प्रज्ञा_प्रतिष्ठान (संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०८१.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको भवन निर्माण तथा सडक मापदण्ड, २०८० ०८०/८१ 06/23/2024 - 15:24 PDF icon लुङ्ग्री गाउँपालिकाको भवन निर्माण तथा सडक मापदण्ड, २०८०.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिका रोल्पाकोदलित छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० ०८०/८१ 05/31/2024 - 19:08 PDF icon लुङ्ग्री गाउँपालिका रोल्पाकोदलित छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिता संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ०८०/८१ 05/31/2024 - 19:00 PDF icon अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिता संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० (2).pdf
कृषि पशुपालनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ ०७८/७९ 03/21/2024 - 12:51 PDF icon कृषि पशुपालनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५ ०८०/८१ 03/13/2024 - 07:50 PDF icon लुङ्ग्री गाउँपालिकाको न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५.pdf

Pages