FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कृषि पशुपालनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ ०७८/७९ 03/21/2024 - 12:51 PDF icon कृषि पशुपालनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५ ०८०/८१ 03/13/2024 - 07:50 PDF icon लुङ्ग्री गाउँपालिकाको न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको कन्टेन्जेन्सी कार्यविधि, २०८० ०८०/८१ 03/02/2024 - 13:25 PDF icon लुङ्ग्री गाउँपालिकाको कन्टेन्जेन्सी कार्यविधि, २०८०.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ०८०/८१ 02/22/2024 - 11:01 PDF icon लुङ्ग्री गाउँपालिकाको मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०८० ०८०/८१ 02/12/2024 - 16:44 PDF icon लुङ्ग्री गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०८०.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाका कर्मचारीहरुको आचारसंहिता, २०८० ०८०/८१ 02/11/2024 - 11:57 PDF icon लुङ्ग्री गाउँपालिकाका कर्मचारीहरुको आचारसंहिता, २०८०.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाका कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यविधि, २०८० ०८०/८१ 02/01/2024 - 14:56 PDF icon लुङ्ग्री गाउँपालिकाका कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यविधि, २०८०.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको युवा उद्यमशिलता विकास अनुदान कार्यक्रम संचालन तथा कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० ०८०/८१ 02/01/2024 - 14:54 PDF icon युवा उद्यमशिलता विकास अनुदान कार्यक्रम संचालन तथा कार्यान्वयन कार्यविधि २०८०.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०८० ०८०/८१ 02/01/2024 - 14:26 PDF icon लुङ्ग्री गाउँपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको आटो तथा ई-रिक्सा व्यवसाय तथा संचालन कार्यविधि, २०८० ०८०/८१ 01/29/2024 - 12:16 PDF icon लुङ्ग्री गाउँपालिकाको अटो रिक्सा संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf

Pages