FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी कार्यविधि २०८० ०८०/८१ 01/29/2024 - 12:03 PDF icon लुङ्ग्री गाउँपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मापदण्ड, २०८० ०८०/८१ 01/08/2024 - 11:13 PDF icon लुङ्ग्री गाउँपालिकाको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मापदण्ड, २०८०.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७९ ०७९/८० 08/07/2023 - 11:57 PDF icon लुङ्ग्री गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७९.pdf
स्थानीय तहको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागितासम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ०७९/८० 04/24/2023 - 15:46 PDF icon युवा सहभागित.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको संचित कोषको आन्तरिक लेखापरिक्षण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ०७९/८० 04/24/2023 - 14:32 PDF icon आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यविधि.pdf
टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७९ ०७९/८० 04/18/2023 - 13:21 PDF icon टोल विकास कार्यविधि.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ ०७९/८० 04/18/2023 - 13:20 PDF icon स्थानीय-तहको-उपभोक्ता-समिति-गठन-परिचालन-तथा-व्यवस्थापन-सम्बन्धि-कार्यविधि-२०७४-.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ०७९/८० 04/18/2023 - 13:16 PDF icon लुङ्ग्री गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिका संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७९ ०७९/८० 04/18/2023 - 13:15 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन कार्यविधि.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि, २०७९ ०७९/८० 03/23/2023 - 11:28 PDF icon 1.-अनुगमन-तथा-सुपरिवेक्षण-समितिको-कार्यसञ्चालन-कार्यविधि-२०७९.pdf

Pages