FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७९ ०७९/८० 03/01/2023 - 11:30 PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन_ नमूना, २०७९ .pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०७९ ०७९/८० 01/31/2023 - 15:54 PDF icon आन्तरिक-नियन्त्रण-प्रणाली-निर्देशिका-२०७९ upd.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठक सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ०७९/८० 01/23/2023 - 11:22 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ०७९/८० 01/10/2023 - 13:20 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको विषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७९ ०७९/८० 01/10/2023 - 13:19 PDF icon विषयगत समिति कार्यसंचालन कार्यविधि.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ०७९/८० 01/10/2023 - 13:18 PDF icon आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको फुसको छाना विस्थापन कार्यक्रम कार्यन्वयन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ०७९/८० 01/05/2023 - 13:00 PDF icon फुसको छानो विस्थापन सम्वन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि,२०७९ ०७९/८० 11/28/2022 - 10:36 PDF icon लुङ्ग्री गाउँपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यविधि, 2079 (1).pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका, २०७९ ०७९/८० 11/28/2022 - 10:35 PDF icon लुङ्ग्री गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ०७९/८० 11/28/2022 - 10:33 PDF icon राजश्व परामर्श समितिको कार्यविधि.pdf

Pages