FAQs Complain Problems

समाचार

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
०७९/८० को मंसिर महिनाको आर्थिक विवरण प्रतिवेदन ०७९/८० 01/06/2024 - 10:11 PDF icon ०७९८० को मंसिर महिनाको आर्थिक विवरण प्रतिवेदन.pdf
आ.व. २०८०/०८१ साउन महिनाको विनियोजन र खर्चको प्रतिवेदन ०८०/८१ 01/28/2024 - 15:33 PDF icon आ.व. २०८०-०८१ साउन महिनाको विनियोजन र खर्चको प्रतिवेदन.pdf
आ.व. २०८०/०८१ भाद्र महिनाको विनियोजन र खर्चको प्रतिवेदन ०८०/८१ 01/28/2024 - 15:52 PDF icon आ.व. २०८०-०८१ भाद्र महिनाको विनियोजन र खर्चको प्रतिवेदन.pdf
आ.व. २०८०/०८१ असोज महिनाको विनियोजन र खर्चको प्रतिवेदन ०८०/८१ 01/28/2024 - 16:21 PDF icon आ.व. २०८०-०८१ असोज महिनाको विनियोजन र खर्चको प्रतिवेदन.pdf
आ.व. २०८०/०८१ कार्तिक महिनाको विनियोजन र खर्चको प्रतिवेदन ०८०/८१ 01/28/2024 - 16:29 PDF icon आ.व. २०८०-०८१ कार्तिक महिनाको विनियोजन र खर्चको प्रतिवेदन.pdf
आ.व. २०८०/०८१ मंसिर महिनाको विनियोजन र खर्चको प्रतिवेदन ०८०/८१ 01/28/2024 - 16:36 PDF icon आ.व. २०८०-०८१ मंसिर महिनाको विनियोजन र खर्चको प्रतिवेदन.pdf
आ.व. २०८०/०८१ पौष महिनाको विनियोजन र खर्चको प्रतिवेदन ०८०/८१ 01/28/2024 - 16:43 PDF icon आ.व. २०८०-०८१ पौष महिनाको विनियोजन र खर्चको प्रतिवेदन.pdf
आ.व. २०८०-०८१ माघ महिनाको विनियोजन र खर्चको प्रतिवेदन ०८०/८१ 02/15/2024 - 16:44 PDF icon आ.व. २०८०-०८१ माघ महिनाको विनियोजन र खर्चको प्रतिवेदन .pdf