FAQs Complain Problems

समाचार

जन प्रतिनिधि

फोटो नाम,थर पद कार्यालय फोन नं ईमेल
भरत कुमार थापा अध्यक्ष अध्यक्ष ज्यूको कार्यकक्ष 9857824436 bharatkthapa32@gmail.com
दिल कुमारी गुरुङ उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष ज्यूको कार्यकक्ष 9746232603 grg.dilkumari79@gmail.com
गणेश पुन वडा अध्यक्ष १ नं. वडा कार्यालय 9866872305
अनिशा पुन महिला वडा सदस्य १ नं. वडा कार्यालय 9860066874
विपना बि.क. दलित महिला वडा सदस्य १ नं. वडा कार्यालय 9848336389
दिलराम घर्ति वडा सदस्य १ नं. वडा कार्यालय 9860747092
बुद्धिराम बिष्ट वडा सदस्य १ नं. वडा कार्यालय 9844905779
अमृत घर्तीमगर वडा अध्यक्ष २ नं. वडा कार्यालय 9851063997
मनिकला पुन महिला वडा सदस्य २ नं. वडा कार्यालय 9844921912
हरिकला कामी दलित महिला वडा सदस्य २ नं. वडा कार्यालय 9869920260
सुरज बहादुर खड्का वडा सदस्य २ नं. वडा कार्यालय 9869261171
गोबिलाल घर्तिमगर वडा सदस्य २ नं. वडा कार्यालय 9857824595
नेम बहादुर खड्का वडा अध्यक्ष ३ नं. वडा कार्यालय 9844981811
चन्द्रमा खड्का महिला वडा सदस्य ३ नं. वडा कार्यालय 9847660862
अमृता दमाई दलित महिला वडा सदस्य ३ नं. वडा कार्यालय
विकास घर्तिमगर वडा सदस्य ३ नं. वडा कार्यालय 9868665737
प्रेम बहादुर खड्का वडा सदस्य ३ नं. वडा कार्यालय 9861295881
विरबल खड्का वडा अध्यक्ष ४ नं. वडा कार्यालय 9848963371
इशा बि.क. महिला वडा सदस्य ४ नं. वडा कार्यालय 9862105207
मिना सुनार दलित महिला वडा सदस्य ४ नं. वडा कार्यालय 9745897471
चम्फे घर्ति क्षेत्री वडा सदस्य ४ नं. वडा कार्यालय 9867405063
कृष्णे घर्ति वडा सदस्य ४ नं. वडा कार्यालय 9849168726
रिख बहादुर रोका वडा अध्यक्ष ५ नं. वडा कार्यालय 9863773298
यमुना रोका मगर महिला वडा सदस्य ५ नं. वडा कार्यालय 9866428186
ज्योति बि.क. दलित महिला वडा सदस्य ५ नं. वडा कार्यालय 9864268728
इमाने बुढाथोकी वडा सदस्य ५ नं. वडा कार्यालय 9867580505
प्रताप खत्री वडा सदस्य ५ नं. वडा कार्यालय 9868903738
जोख बहादुर बुढाथोकी वडा अध्यक्ष ६ नं. वडा कार्यालय 9857850100
गौना विष्ट क्षेत्री महिला वडा सदस्य ६ नं. वडा कार्यालय 9866506800
यम कुमारी बि.क. दलित महिला वडा सदस्य ६ नं. वडा कार्यालय 9849016252
यान बहादुर बुढाथोकी वडा सदस्य ६ नं. वडा कार्यालय 9861658186
चित्र बहादुर विष्ट वडा सदस्य ६ नं. वडा कार्यालय 9847348219
हिरा बहादुर पुनमगर वडा अध्यक्ष ७ नं. वडा कार्यालय 9843926063
दिल कुमारी गुरुङ पुनमगर महिला वडा सदस्य ७ नं. वडा कार्यालय 9865232931
श्याम कुमारी परियार दलित महिला वडा सदस्य ७ नं. वडा कार्यालय 9844905764
नर बहादुर पुन वडा सदस्य ७ नं. वडा कार्यालय 9869741130
खिम बहादुर बि.क. वडा सदस्य ७ नं. वडा कार्यालय 9749894209
छबीलाल कामी कार्यपालिका सदस्य कार्यपालिका 9841947477
पवित्रा कामी कार्यपालिका सदस्य कार्यपालिका 9766947660