FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०७८ ०७८/७९ 02/26/2024 - 14:34 PDF icon लुङ्ग्री गाउँपालिकाको लै.स.सा.स. नीति, २०७८.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन नीति, २०८० ०८०/८१ 01/30/2024 - 14:20 PDF icon लुङ्ग्री गाउँपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन नीति, २०८०.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०८० ०८०/८१ 01/28/2024 - 10:55 PDF icon LRM Oand M Report, 2080.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मुलप्रबाहिकरण रणनीति, २०७८ ०७८/७९ 01/28/2024 - 10:49 PDF icon Lungri RM GESI Strategy, 2078.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको राजस्व सुधार कार्ययोजना, २०७८ ०७८/७९ 01/19/2024 - 17:10 PDF icon लुङ्ग्री गाउँपालिकाको राजस्व सुधार कार्ययोजना, २०७८.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको यातायात गुरु योजना, २०७६ ७६/७७ 01/19/2024 - 17:04 PDF icon RURAL MUNICIPALITY TRANSPORT MASTER PLAN _ LUNGRI _ ROLPA.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको आवधिक विकास योजना ( २०७८/७९- २०८२/८३) ०७८/७९ 01/19/2024 - 16:48 PDF icon लुङ्ग्री गाउँपालिकाको आवधिक विकास योजना.pdf