FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७९ ०७९/८० 09/27/2022 - 13:59 PDF icon साझेदारी कार्यविधि.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७९ ०७९/८० 09/27/2022 - 13:41 PDF icon कार्यविभाजन नियमावली २०७९.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ०७९/८० 09/27/2022 - 13:39 PDF icon १ स्थानीय राजपत्रको कार्यविधि.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको करारमा प्राबिधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७६ ०७८/७९ 05/05/2022 - 10:56 PDF icon लुङ्ग्री गाउँपालिकाको करारमा प्राबिधिक कर्मचारी व्यवस्थापन कार्य_20220505_0001.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको स्वीकृत दररेट २०७८ ०७८/७९ 10/26/2021 - 10:58 PDF icon lungri_darrate_078.pdf
बिद्यालय स्तरीय अन्तिम परिक्षा ( कक्षा १-९) को बिद्यार्थी मूल्यांकन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 06/07/2021 - 10:50 PDF icon प्रमाणीकरण कार्यविधि _20210607_0001.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको जलश्रोत उपयोग नियमावली, २०७६ ७६/७७ 08/28/2019 - 13:51 PDF icon लुङ्ग्री जलश्रोत उपयोग नियमावली ०७६.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६ ७६/७७ 08/28/2019 - 13:32 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 08/28/2019 - 13:30 PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७७ ७६/७७ 08/28/2019 - 13:27 PDF icon लुङ्ग्री गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन.pdf

Pages