FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको अनुदान शिक्षक कार्यविधि, २०७९ ०७९/८० 03/15/2023 - 15:08 PDF icon शिक्षक अनुदान कार्यविधि.pdf
वालविकास शिक्षक तथा बिद्यालय सहयोगी व्यवस्थापन कार्यविधि - २०७९ ०७९/८० 03/15/2023 - 15:07 PDF icon वालविकास तथा कास व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिका सभा संचालन नियमावली, २०७९ ०७९/८० 03/15/2023 - 12:04 PDF icon १०.-गाउँ-नगर-जिल्ला-सभा-संचालन-कार्यविधि-२०७९ .pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी ऐन, २०७९ ०७९/८० 03/01/2023 - 11:40 PDF icon कृषि र पशुपंछी ऐन २०७९ .pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७९ ०७९/८० 03/01/2023 - 11:39 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७९.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन , २०७९ ०७९/८० 03/01/2023 - 11:38 PDF icon खानेपानी सम्बन्धी ऐन, २०७९ .pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७९ ०७९/८० 03/01/2023 - 11:37 PDF icon गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७९ .pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको भूमि ऐन, २०७९ ०७९/८० 03/01/2023 - 11:35 PDF icon भूमी ऐन २०७९.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको सहकारी ऐन , २०७९ ०७९/८० 03/01/2023 - 11:34 PDF icon लुङ्ग्री गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७९.pdf
लुङ्ग्री गाउँपालिकाको वन ऐन, २०७९ ०७९/८० 03/01/2023 - 11:32 PDF icon वन ऐन २०७९.pdf

Pages