FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व.०७९/८० को बार्षिक नीति ०७८/७९ 06/29/2022 - 13:16 PDF icon २०७८_७९ को _बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम final.pdf
आ.व.०७९/८० को अनुमानित आय व्यय ०७८/७९ 06/28/2022 - 17:35 PDF icon आय व्यय ०७९_८०_Final.pdf
आ.व.०७९/८० को बजेट वक्तब्य ०७८/७९ 06/28/2022 - 17:34 PDF icon आ.व.०७९_८० को बजेट बक्तब्य.pdf
पोषण सुधारको लागि आयमुलक कार्यक्रम संचालन गर्ने प्रस्ताब पेश सम्बन्धि तेश्रो पटक प्रकाशित सूचना ०७८/७९ 06/16/2022 - 11:57 PDF icon पोषण सुधार सम्बन्धि सूचना.pdf
पोषण सुधारको लागि आयमुलक कार्यक्रम संचालन गर्ने प्रस्ताब पेश सम्बन्धि दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना ०७८/७९ 06/09/2022 - 16:03 PDF icon पोषण सुधार कार्यक्रम प्रस्ताब पेश.pdf
पोषण सुधारको लागि आयमुलक कार्यक्रम संचालन गर्ने प्रस्ताब पेश सम्बन्धि सूचना ०७८/७९ 05/23/2022 - 12:53 PDF icon पोषण सुधारको लागि आयमुलक कार्यक्रम _20220523_0001.pdf
राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताब आह्वान सम्बन्धि सूचना ०७८/७९ 05/23/2022 - 12:52 PDF icon राष्ट्रपति महिला उत्थान सुधार कार्यक्रम _20220523_0001.pdf
स्वतः प्रकाशन माघ, फाल्गुन र चैत्र मसान्त सम्म ०७८/७९ 05/04/2022 - 12:28 PDF icon स्वतः प्रकाशन माघ फाल्गुन चैत्र.pdf
वडा नं ५ कार्यालय भवनको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ०७८/७९ 04/24/2022 - 15:35 PDF icon बोलपत्र contrustion of ward no 5.pdf
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ०७८/७९ 04/24/2022 - 14:22 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह सम्बन्धि सूचना ०७८/७९ 04/04/2022 - 17:04 PDF icon व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धि सूचना.pdf
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ०७८/७९ 04/04/2022 - 11:10 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना.pdf
करार सेवाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ०७८/७९ 03/29/2022 - 11:04 PDF icon करार सेवाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन _20220329_0001.pdf
महिला विकास समूह / समिति दर्ता सम्बन्धि सूचना ०७८/७९ 03/14/2022 - 11:37 PDF icon महिला विकास समुह दर्ता सम्बन्धि सूचना.pdf
राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सम्बन्धि सूचना ०७८/७९ 03/14/2022 - 11:35 PDF icon राष्ट्रपति जीविकोपार्जन सम्बधि सूचना.pdf, PDF icon राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि मापदण्ड २०७७.pdf

Pages