FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ०७९/८० 09/23/2022 - 19:08 PDF icon अन्तिम नतिजा _20220923_0001.pdf
लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ०७९/८० 09/21/2022 - 15:49 PDF icon antim natija_20220921_0001.pdf
Invitation For E-Bids ०७९/८० 09/18/2022 - 11:19 PDF icon invitation for E-bids.pdf
करार सेवामा कर्मचारी आवस्यकता सम्बन्धी सूचना ०७९/८० 09/07/2022 - 15:01 PDF icon करार सेवामा कर्मचारी आवश्यक सम्बन्धि सूचना _20220907_0001.pdf
रोजगार सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ०७९/८० 08/28/2022 - 18:24 PDF icon रोजगार सहायक पदको नतिजा प्रकाशन.pdf
छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना ०७९/८० 08/22/2022 - 12:01 PDF icon छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना _20220822_0001.pdf
परिक्षा मिति संशोधन सम्बन्धि सूचना ०७९/८० 08/22/2022 - 11:47 PDF icon परिक्षा मिति संशोधन.pdf
संक्षिप्त सूचि प्रकाशन सम्बन्धि सुचना ०७९/८० 08/12/2022 - 07:41 PDF icon रोजगार.pdf
स्वतः प्रकाशन २०७९ बैशाख, जेष्ठ र अषाढ ०७९/८० 07/21/2022 - 14:39 PDF icon स्वतः प्रकाशन ०७९ बैशाख जेष्ठ अषाढ.pdf
सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नविकरण सम्बन्धि सूचना ०७९/८० 07/18/2022 - 15:36 PDF icon सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नबिकरण.pdf
सेवा करारमा रोजगार सहायक पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सुचना ०७९/८० 07/18/2022 - 13:49 PDF icon रोजगार सहायक आबेदन सूचना.pdf, PDF icon रोजगार सहायक आवेदन फारम.pdf, PDF icon 1657272367-प्राविधिक-सहायक-र-रोजगार-सहायक-पदपूर्ति-सम्वन्धी-मापदण्ड,-२०७८.pdf
स्थानीय तह एकीकृत वस्तुस्थिति विवरण संकलक (गणक) छनौटको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ०७८/७९ 07/12/2022 - 17:34 PDF icon एकीकृत बस्तुस्थिति संकलक सूचना.pdf
स्थनीय तह एकीकृत बस्तुस्थिति संकलक (गणक) को सम्क्षिप्त सूचि प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ०७८/७९ 07/11/2022 - 11:25 PDF icon बस्तुस्थिति विवरण संकलन सम्बन्धि सूचना (2).pdf
स्थनीय तह एकीकृत वस्तुस्थिति विवरण सङ्कलक गणक छनौट गर्ने सम्बन्धि सूचना ०७८/७९ 07/04/2022 - 15:45 PDF icon गणक आबेदन सूचना_.pdf
आ.व.०७९/८० को बार्षिक बजेट स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमहरु ०७८/७९ 06/30/2022 - 10:09 PDF icon lungri_budget_final_fy_079_80.pdf

Pages